Orgaandonatie

Al vanaf mijn achttiende loop ik met een kaartje voor orgaandonatie in mijn portemonnee. Toen was ik er helemaal voor, maar in de loop van de jaren is dat omgedraaid. Het kaartje heb ik nog steeds in mijn portemonnee, echter nu staat erop dat ik geen donor ben. Ze mogen niets van mij gebruiken.

Is hersendood gelijk aan dood?

Wanneer je hersendood wordt verklaard, wil dat zeggen dat je hersenen niet meer functioneren. Het lichaam echter functioneert nog wel, al dan niet door toedoen van medische apparatuur. Dit is anders wanneer je dood bent. Dan functioneren zowel de hersenen als de organen in het lichaam niet meer en dan is orgaandonatie ook niet meer mogelijk.

Stervensproces

Op het moment dat iemand hersendood is, is de stervensfase nog niet voorbij. Alleen de hersenen zijn namelijk dood. Dit is de fase waarin de organen verwijdert worden. Haal je dan de organen uit het lichaam, dan wordt het stervensproces op onnatuurlijke wijze verstoord. En stel dat de hersendode nog bewustzijn heeft op het moment dat de organen worden verwijderd?

Bewustzijn

Eindeloos bewustzijn, Pim van Lommel

Veelal wordt beweerd dat een hersendode geen bewustzijn heeft. Of deze bewering juist is, is de vraag. Er zijn gevallen van hersendood verklaarde mensen, die hieruit zijn gekomen en getuigen van het feit dat zij de artsen hebben horen spreken over orgaandonatie en dat ze wel degelijk de pijn hebben gevoeld van, maar niet konden reageren op, de testen met het toedienen van pijnprikkels.

Cardioloog dr. Pim van Lommel:
Als arts had ik altijd geleerd dat iemand die bewusteloos is, geen bewustzijn kan ervaren. Wat uit onze wetenschappelijke studie naar voren kwam is dat het bewustzijn heel helder kan zijn als de hersenen niet meer functioneren.’

Spiritueel perspectief

Wat maakt ons tot wie we zijn? Wat is het dat ervoor zorgt dat ontvangers van gedoneerde organen bijvoorbeeld ineens andere dingen lekker vinden of behoefte hebben aan andere uitdagingen dan voor de donatie? Kennelijk gaat er met het gedoneerde orgaan íets van de donor mee naar de ontvanger. Wat is dat? Hoe kan dat? En als je dit uit de donor haalt, heeft dat gevolgen voor de donor? Wat als het orgaan dus dóórleeft en de donor sterft? Heeft dit invloed op het stervensproces, of op dat wat er misschien na de dood is?

De nieuwe donorwet Actieve Donor Registratie

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet actief. Deze wet houdt in dat iedere Nederlander vanaf 18 jaar automatisch wordt geregistreerd als donor, tenzij je zelf aangeeft dit niet te willen. Dit is mijn s inziens de omgekeerde wereld. Mijn lichaam behoort mij toe (Grondwet 11) en als ik iets wil doneren dan geef ik dat wel aan.

Voorlichting

De voorlichting is naar mijn idee eenzijdig. Dat wil zeggen: alleen gericht op het voordeel voor de ontvanger. Er wordt geen duidelijke informatie gegeven over de staat waarin de donor verkeert ten tijde van het verwijderen van de organen, namelijk dat deze nog niet overleden is. Erger nog: er wordt gesproken over het verwijderen van organen na de dood, zoals onderstaande tekst van de website van de transplantatiestichting aangeeft, terwijl dat technisch niet mogelijk is.

‘Op basis van criteria en contra-indicaties kan een arts bij overlijden beoordelen of iemand na de dood daadwerkelijk donor kan zijn.’

Eigen keuze

Het is ieders eigen keuze, maar zolang er nog zoveel vragen onbeantwoord zijn en er mensen zijn die na een hersendoodverklaring weer bijkomen, vind ik orgaandonatie/transplantatie ethisch niet verantwoord.