Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is.

Bij opdrachten voor bedrijven dient duidelijk te worden aangegeven wat het doel van de opdracht is. De klant heeft alleen het gebruiksrecht voor dát doel. Onbeperkte licentie van beelden is alleen mogelijk na toestemming van de fotograaf.

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken, tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden.

Voor de fotopresentatie geldt dat, wanneer deze openbaar gemaakt wordt, de klant zelf verantwoordelijkheid draagt voor het afdragen van de eventuele rechten van de muziek.